فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم ترسناک جدید + آرشیو بهترین فیلم های ترسناک خارجی

ترسناک

دانلود فیلم The Mortal Instruments: City of Bones 5.9 بروزرسانی : ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Children of the Night 5.2 بروزرسانی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Suburban Gothic 5.6 بروزرسانی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Deliver Us from Evil 6.2 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Tape 13 3.2 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Fury: The Tales of Ronan Pierce 4.7 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Another World 4.8 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Oculus 6.5 بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Indigenous 4.8 بروزرسانی : ۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Fear of Darkness 4.0 بروزرسانی : ۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dark Shadows 6.2 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم High School Possession 4.4 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Hayride 3.4 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sinister 6.8 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Impossible 7.6 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Woman in Black 6.4 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Creep Van 4.0 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Mine 3.8 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Eddie 5.7 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Abraham Lincoln: Vampire Hunter 5.9 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Watch 5.7 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Underworld: Awakening 6.4 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Cabin in the Woods 7.0 بروزرسانی : ۲۳ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Thompsons 4.7 بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۳۹۸
عضویت در کانال تلگرام ما