فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم ترسناک جدید + آرشیو بهترین فیلم های ترسناک خارجی

ترسناک

دانلود فیلم Dark Shadows 6.2 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم High School Possession 4.4 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Hayride 3.4 بروزرسانی : ۲۷ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sinister 6.8 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Impossible 7.6 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Woman in Black 6.4 بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Creep Van 4.0 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Mine 3.8 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Eddie 5.7 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Abraham Lincoln: Vampire Hunter 5.9 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Watch 5.7 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Underworld: Awakening 6.4 بروزرسانی : ۲۴ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Cabin in the Woods 7.0 بروزرسانی : ۲۳ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Thompsons 4.7 بروزرسانی : ۲۲ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Cut Her Out 4.0 بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم You Are Not Alone 4.4 بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Barbarous Mexico 4.7 بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Asmodexia 4.7 بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Another 2.7 بروزرسانی : ۱۳ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Pool 5.4 بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم X Moor 4.0 بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم An American Terror 4.2 بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم Chrysalis 4.7 بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Midnight Swim 5.2 بروزرسانی : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
عضویت در کانال تلگرام ما