فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم خارجی ماجراجویی | فیلم با ژانر ماجراجویی جدید + آرشیو قدیمی و کامل

ماجراجویی

دانلود فیلم Jack the Giant Slayer 6.3 بروزرسانی : ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Escape from Planet Earth 5.9 بروزرسانی : ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Fury: The Tales of Ronan Pierce 4.7 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sharktopus vs Pteracuda 3.5 بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Percy Jackson: Sea of Monsters 5.8 بروزرسانی : ۹ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Host 5.9 بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Avengers 8.1 بروزرسانی : ۸ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Hobbit: An Unexpected Journey 7.9 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Hunger Games 7.2 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Skyfall 7.8 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 5.5 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Prometheus 7.0 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 7.0 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Brave 7.1 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Madagascar 3: Europe’s Most Wanted 6.8 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Wreck-It Ralph 7.7 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Men in Black 3 6.8 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Ice Age: Continental Drift 6.6 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Lorax 6.4 بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Snow White and the Huntsman 6.1 بروزرسانی : ۴ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Expendables 2 6.6 بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Life of Pi 7.9 بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Safe House 6.8 بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Moonrise Kingdom 7.8 بروزرسانی : ۱ مرداد ۱۳۹۸
عضویت در کانال تلگرام ما